Cookie
Deze website plaatst alleen functionele cookies 

Wij verzamelen en delen geen privacy gevoelige informatie via deze website en gebruiken alleen noodzakelijke, functionele cookies. Deze helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Akkoord
Niet akkoord

Nog geen 50% nieuwe hypotheken zijn voor een woning: bij- en oversluiten stijgt

24-06-201

Het tweede kwartaal van 2021 liet een historisch hoog aantal hypotheekaanvragen zien. Alleen niet voor de aanschaf van een woning - dat aantal daalde met 12,5%. De groei komt van het oversluiten naar een lagere rente en het bijsluiten van een hypotheek bijvoorbeeld voor een verbouwing. 

Verbouwen in plaats van verhuizen

Nog steeds kiezen meer huishoudens ervoor hun hypotheek over te sluiten naar de bijzonder lage rentes die je momenteel voor lange tijd kunt vastleggen. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) waren dat er bijna 34.500 (+2,5% meer dan het 2e kwartaal van 2020). De grote groei (+33,7%) komt echter van de groep 'Verbouwers': mensen die een extra hypotheek bijsluiten om hun huis op te knappen, te verduurzamen of levensbestendig te maken (geschikt voor je oude dag).

Gemiddeld gaat het bij een hypotheek voor een verbouwing om een bedrag van €50.000. Vooral buiten de Randstad kiezen meer mensen dan vorig jaar voor een verbouwing in plaats van een verhuizing: in Groningen, Friesland en Drenthe was de groei rond de 30%. In de andere provincies was die groei lager.

Ook gepensioneerden waren zeer actief het afgelopen kwartaal. Via 12.578 aanvragen (+27,5%) werd er gemiddeld €174.300 over- of bijgesloten. Lagere maandlasten of het verzilveren van de overwaarde geven meer bestedingsvrijheid. Voor leuke, nuttige of noodzakelijke dingen. 

Al met al was het aantal hypotheekaanvragen van niet-kopers sinds 5 jaar weer groter dan van kopers.

Schaarse woningen steeds duurder

De oververhitte huizenmarkt zorgt voor sterke stijgingen van het hypotheekbedrag en van de woningwaarde. Woningen die nog werden verkocht gingen gemiddeld van de hand voor bijna €450.000 (+18%). Kopers brachten daarbij flink meer eigen geld in: bijna een ton. Het aangevraagde hypotheekbedrag bedroeg namelijk een kleine €350.000 € (+12,2%).

Inmiddels wisselden woningen in zowel Noord-Holland als nu ook Utrecht van eigenaar voor meer dan een half miljoen euro. Steeds minder kopers kunnen bij hun hypotheek een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) aanvragen - die is beperkt tot € 325.000 (plus max. 6% meer voor energiebesparende maatregelen).

Alleen groei in het hogere segment

De schaarste op de woningmarkt speelt zich vooral af rond betaalbare woningen. Daarbij moet je tegenwoordig al denken aan woningen rond de 3 ton... De vraag is groot, het aanbod beperkt. En dan zijn er nog koopkrachtige beleggers. Zo daalde het aantal aanvragen onder jonge starters met een complex, flexibel inkomen (-29%), dertigers met meer vastigheid maar een lager inkomen die willen switchen van huren naar kopen (-28%) en mensen die willen doorstromen naar hun tweede eigen woning (-52%).

Alleen starters met een hoog inkomen (17,5%) en zogenaamde opstromers die de flinke overwaarde op hun huidige woning inbrengen bij de aankoop van een luxe nieuwbouwwoning (+14%) lieten het afgelopen kwartaal nog een stijging van het aantal hypotheekaanvragen noteren.

Onze andere blogposts

Van duur huren naar koop. Hoe doe je dat?

Net weer een flink bedrag aan huur van je rekening zien verdwijnen? Voor hetzelfde geld bouw je via een hypotheek vermogen op in je eigen woning. Maar ja, die 'rekentool' gaf aan, dat je dáár niet zoveel aan mag uitgeven. Einde verhaal, of tijd voor maatwerk? 

Geldigheid inkomensverklaringen terug naar 'oude normaal'

Verklaringen die je inkomen bevestigen zijn vanaf 15 juli weer drie maanden geldig. Ook mogen geldverstrekkers dan weer op dezelfde manier je bestendige inkomen uitrekenen als vóór de tijdelijke beperkingen. Deze versoepeling bij hypotheekaanvragen komt van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Nog geen 50% nieuwe hypotheken zijn voor een woning: bij- en oversluiten stijgt

Het tweede kwartaal van 2021 liet een historisch hoog aantal hypotheekaanvragen zien. Alleen niet voor de aanschaf van een woning - dat aantal daalde met 12,5%. De groei komt van het oversluiten naar een lagere rente en het bijsluiten van een hypotheek bijvoorbeeld voor een verbouwing

Veelgestelde vragen

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Heb je nog geen vast contract? Je kunt dan je werkgever vragen of hij op zijn werkgeversverklaring wil opschrijven dat hij van plan is om je huidige dienstverband voor 'bepaalde tijd' na afloop om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor 'onbepaalde tijd' (een vaste baan). Voor de meeste geldverstrekkers biedt dat voldoende zekerheid bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

Ook als er geen zicht is op een vast dienstverband, bestaat de mogelijkheid dat de bank zijn oordeel wil baseren op basis van je gemiddelde inkomen uit de laatste 3 jaar. Dit noemt men wel het 'flexinkomen'. We kunnen tegenwoordig met diverse uitzendorganisaties in overleg treden om een toetsinkomen vast te stellen. We bespreken de mogelijkheden graag met je. 

Wat betekent het JKP (jaarlijks kostenpercentage)?

Via het jaarlijks kostenpercentage (JKP) krijg je een betere vergelijking tussen hypotheekaanbieders. Het JKP is het percentage dat je betaalt inclusief bijkomende kosten én rekening houdend met of je vooraf of achteraf de rente betaalt. Het drukt de totale kosten van de hypothecaire lening uit als jaarlijks percentage. Dat is dus altijd hoger dan de nominale rente (de hypotheekrente). In de berekening van het JKP is een inschatting van de volgende kosten meegenomen:

  • het bedrag dat je jaarlijks aan rente en aflossing betaalt voor de lening
  • plus de kosten die je moet maken om de lening te kunnen krijgen (dat kan variëren, maar denk aan: kosten voor NHG; advies- en bemiddeling; taxatie; inschrijving kadaster; opstalverzekering; overlijdensrisicoverzekering
Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Direct verlagen van je maandlasten
Het belastingvoordeel krijg je normaal gesproken in één keer terug binnen 2-3 maanden nadat je aangifte deed over het afgelopen jaar. Je kunt echter ook zorgen dat je direct al maandelijks een teruggave krijgt. Dat betekent elke maand lagere woonlasten. Je doet dat in vier eenvoudige stappen in Mijn Belastingdienst, via een Verzoek om een voorlopige aanslag. Zorg dat je je gegevens hiervoor bij de hand hebt. Dit zijn naast je DigiD in ieder geval:

  • Inkomsten over het lopende kalenderjaar
  • Saldo van je spaarrekening en de hoogte van andere vermogensbestanddelen
  • De WOZ-waarde van je woning (van vorig jaar)
  • Gegevens over de hypotheek
  • Overzicht van de aftrekposten

Geen aftrek hypotheekrente*
Heb jij een tweede woning gefinancierd met een hypotheek? De hypotheekrente die je hiervoor betaalt is niet fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook als je een deel van de hypotheek niet gebruikt voor de eigen woning, maar bijvoorbeeld voor het kopen van een auto. Dit heeft te maken met het feit dat dit deel van de hypotheek dan niet in box 1 valt, maar in box 3: bezittingen en schulden.